خواص گیاه بابونه
دمنوش گیاهی

خواص گیاه بابونه

1- آرام کننده ی اعصاب  فلاونوئیدهای بابونه از طریق تعدیل عمل انتقال عصبی دوپامین، سروتونین و گاما‌آمینو‌بوتیریک‌اسید(GABA)، سبب آرامش اعصاب و کاهش افسردگی می‏ شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که ت...
Read More
خواص گیاه پرسیاوشان
دمنوش گیاهی

خواص گیاه پرسیاوشان

1- بهبود دهنده ی عملکرد دستگاه گوارش مطالعات نشان می دهد که فلاونوئیدهای پرسیاوشان با فعال کردن کانال های K+ و یا بلاک کردن مکانیزم Ca++ اثر ضد اسهال و ضدقولنج دارد و اثر آن در دوزهای آزمایشی 300 و 5...
Read More
خواص گیاه مرزنجوش (مرزنگوش بستانی)
دمنوش گیاهی

خواص گیاه مرزنجوش (مرزنگوش بستانی)

1-آرامش اعصاب در مطالعاتی که در نشریه ی بیوشیمی و رفتار دارویی منتشر شده، ترکیب کارواکریل استات (CA) گیاه مرزنجوش در سه مدل تجربی، بر موش های آزمایشگاهی اثر بالقوه ضد اضطرابی دارد.  پژوهشی منتش...
Read More
خواص گیاه زنیان (در ترکی: کهلیگ اوتی)
دمنوش گیاهی

خواص گیاه زنیان (در ترکی: کهلیگ اوتی)

 1- بهبود عملکرد دستگاه گوارش زنیان حاوی مقادیر زیادی تیمول است که با سرعت بخشیدن به عمل هضم، به بهبود سوء هاضمه و نفخ کمک می کند و از حالت تهوع می کاهد. براساس مقاله ی منتشر شده در Journal of Na
Read More
خواص گیاه زیره سبز
دمنوش گیاهی

خواص گیاه زیره سبز

1- آنتی اکسیدان فعالیت آنتی اکسیدانی محصولات زیره( روغن ها و عصاره های آبی) در آزمایشهای گوناگون نشان داده شده است. این ویژگی تا حد زیادی به الکل های مونوترپن، لینالول، کارواکرول، آنتول و استراگو...
Read More